Лични данни

Защита на лични данни


art-biju.com гарантира на клиентите:


1 Защита на всички лични данни, които предоставят при регистрацията си на сайта и направата на поръчки и покупки.

2 Право да изискат и получат по всяко време в писмен вид или по електронен път(email) предоставените от тях лични данни при регистрацията си на сайта и направата на поръчки и покупки.

3 Право да поискат заличаване на профилът и личните данни, предоставени при регистрация и/или направа на поръчки. 

4 че събраните от потребителите на сайта лични данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица освен 

а) за целите на доставката на направени от потребителя поръчки от него самия с посредничеството на транспортна или куриерска фирма 

б) при наличие на декларация от страна на потребителя, че позволява това.